CIN

Mae CYCA yn parhau i gyflwyno’r ail flwyddyn ac yn adeiladu ar lwyddiant Plant mewn Angen (CIN) ym Mlwyddyn 6 Ysgolion Cynradd gyda’r nod o arfogi plant i wneud penderfyniadau doeth a diogel gyda gweithgareddau ar-lein.

Blociau Adeiladu BBC Plant Mewn Angen, Diogel, Hapus a Sicr i Gyrraedd eu Potensial

Perthnasoedd cadarnhaol ar-lein
Lles Emosiynol Cadarnhaol ar-lein
Yn gorfforol ddiogel ar-lein
Sgiliau hanfodol ar-lein
Offer Gwydnwch Ar-lein - Gwybod Terfyn oedran priodol e.e. Ddim yn Niweidiol, yn Niweidiol ac yn Gall fod yn Niweidiol i gael mynediad at gemau.

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top