"Bydd prosiect 3 blynedd Calon y Gymuned a ariennir gan y Loteri yn helpu teuluoedd i wireddu eu potensial ac yn helpu eraill i wireddu eu potensial drwy ddod â'r galon yn ôl i'r gymuned."

Mae CYCA wedi datblygu canolfan amlswyddogaethol iechyd a lles emosiynol yng Nghanolfan y Ddraig CYCA, lle gall teuluoedd gael hyd at 6 mis o gefnogaeth, eu darparu a'u rhannu'n dri cham o gymorth cymorth cyntaf emosiynol wedi'i ategu gan fodel gwytnwch CYCAs a 5 ffordd o lesiant. Bydd pob cam yn darparu cyfleoedd i adeiladu ystod o offer a sgiliau i gefnogi teuluoedd i ffynnu.
Mae'r prosiect yn cefnogi teuluoedd sydd:
  • Ceisio gwella lles eu teulu
  • Chwilio am gyfleoedd i gael mynediad at amrywiaeth o weithgareddau a chymorth lles
  • Diddordeb mewn dod yn Wirfoddolwyr a Gwirfoddolwyr Llysgennad Cymunedol
Ar ôl y rhaglen gymorth 6 mis byddwn yn cefnogi unigolion sy'n dymuno bod yn Llysgenhadon Gwirfoddol Cymunedol a fydd yn cefnogi datblygu rhaglen a arweinir gan gymheiriaid ac ymgymryd â hyfforddiant pwrpasol ac ymarfer dan oruchwyliaeth.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Prosiect Kath Bowen ac Uwch Reolwr Hyfforddiant, kath@cycaonline.org Kath ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd, am fwy o wybodaeth cysylltwch â naill ai lianna@cycaonline.org Lianna Davies neu Julie Thomas jthomas@cycaonline.org
 

Oriel Blwyddyn 2

Oriel Blwyddyn 1

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top