Ein Prosiectau

Projectau

Ysbrydoli Plant

Rydym yn helpu i feithrin gwydnwch teuluol drwy roi'r offer i chi ymdopi â her bywyd, trwy fentora, therapi a chymorth i deuluoedd.

CYCA yw cartref Canolfan Rhagoriaeth Iechyd a Lles Emosiynol Cymru. Mae ein gwaith craidd dros y 40 mlynedd diwethaf wedi bod yn cefnogi plant a phobl ifanc. Po fwyaf o waith rydym wedi'i wneud i gefnogi pobl ifanc, y mwyaf yr ydym wedi deall themâu, materion ac atebion cylchol. Dros y blynyddoedd daethom i sylweddoli nad yw trin un rhan neu un broblem yn unig yn adeiladu gwytnwch. Mae angen i ni gefnogi'r uned deuluol gyfan, ac mewn ffyrdd sy'n berthnasol iddyn nhw. I'r perwyl hwn rydym wedi datblygu cyfres o wasanaethau cymorth ar gyfer teuluoedd y plant a'r bobl ifanc rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym yn gweithio gyda thrawstoriad o gymdeithas ar draws Sir Gaerfyrddin a nawr, diolch i'n gwasanaethau cymorth ar-lein, rydym yn cefnogi'r rhai mwyaf anghenus ledled Cymru.

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top