MEITHRINFEYDD

Ar hyn o bryd, mae CYCA yn darparu gofal blynyddoedd cynnar mewn dwy feithrinfa Dechrau’n Deg, sef Tedi Bach a Jellitotz, a gwasanaeth cynhwysfawr ym Meithrinfa Bryn Bach yn Ysgol Bryn.

Mae'r 3 meithrinfa'n cyflogi staff sydd â'r cymwysterau gofal plant priodol yn unol â Fframwaith Cyngor Gofal Cymru. Mae gan ein staff dystysgrif dilys gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), cymwysterau hylendid bwyd, cymwysterau diogelwch tân, ynghyd â chymwysterau diogelu plant a chymorth cyntaf i blant.

 


 

TEDI BACH

Bydd y Clwb Gwyliau’r Haf ar agor am fis o ddydd Llun Gorffennaf 27ain tan ddydd Gwener Awst 21ain.

Sesiwn Diwrnod Llawn - £22.00

Sesiwn Hanner Diwrnod - £14.00

JELLITOTZ

Clwb Gwyliau Haf 2020

Bydd Clwb Gwyliau'r Haf ar agor am bedair wythnos rhwng dydd Llun 27 Gorffennaf a dydd Gwener 21ain Awst.

Sesiwn Diwrnod Llawn - £ 22.00

Sesiwn Hanner Diwrnod - £ 14.00

MEITHRINFA BRYN BACH

Llwyddwyd i gofrestru gydag Arolygaeth Gofal Cymru i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr yn Ysgol Gynradd Gymunedol Bryn, Llanelli.

Mae'r feithrinfa hon ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener. I gael ragor o fanylion, ac i gofrestru ar gyfer gofal plant am ddim, ewch i:

http://www.ceredigion.gov.uk/resident/children-young-people-services /

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top