Cymwysterau

Rydym yn cynnig cymhwyster hyfforddi arbenigol i blant a phobl ifanc. Mae'r cyrsiau'n rhan o’r Fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol Cymru. Mae'r plant yn cael cyfle i ddilyn y cyrsiau mewn grwpiau bach neu fel unigolion.

Sefydlir y grwpiau trwy weithio'n agos gyda'r ganolfan deuluol leol, canolfannau cymunedol integredig ac ysgolion. Mae’r cyrsiau un i un yn cael eu cyflwyno drwy ein pecyn mentora cymorth a lles, a ddarperir ar gyfer y plant.

 


 

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top