Cadernid Digidol a Diogelwch ar-lein

Mae CYCA yn cyflogi dau Lysgennad CEOP sydd yn darparu hyfforddiant i blant, rhieni a gweithwyr proffesiynol ynghylch cadw’n ddiogel ar-lein.
‘Rydym yn cynnwys pynciau megis camfanteisio ar-lein, meithrin perthynas amhriodol ar-lein, seiberfwlio, secstio ac hunan-barch / hunan ddelwedd isel.

 


 

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top