Goruchwylio

Darperir sesiynau Goruchwylio Proffesiynol ar gyfer grwpiau neu unigolion gan ein Prif Swyddog Gweithredol, Tracy Pike MBE.

Mae Tracy yn Athrawes gymwysedig ac mae ganddi dros 40 mlynedd o brofiad o weithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae Tracy yn Ymarferydd Straen cymwysedig ac yn Gymrawd ac yn hyfforddwr cymeradwy ISMA. Mae Tracy wedi datblygu ein Gwasanaethau Llesiant a'n rhaglen Cydnerthu. Yn 2017 dyfarnwyd MBE iddi am wasanaethau i blant a'u teuluoedd. Mae hefyd wedi sicrhau contract gyda'r Bwrdd Iechyd i arwain ar ragnodi cymdeithasol yn Llanelli

Rhai manteision Goruchwyliaeth broffesiynol:

Amser dynodedig i fyfyrio ar eich ymarfer
Helpwch chi i ddarparu gwell gwasanaeth i gleientiaid
Adnabod eich cryfderau personol a phroffesiynol
Nodi meysydd i'w datblygu
Archwiliwch eich ymatebion personol i'r gwaith
Cynyddu eich hyder yn eich sgiliau a'ch cymhwysedd
Cael adborth ac arweiniad
Trafod materion sy'n ymwneud â gwaith yn gyfrinachol
Ystyriwch yr effaith y mae'r gwaith yn ei gael arnoch a datblygu cydnerthedd

 


 

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top