Clybiau Chwarae

'Mae chwarae yn rhan bwysig o ddatblygiad a lles pob plentyn, yn ogystal â manteision corfforol chwarae; mae'n cynyddu emosiynau cadarnhaol sy'n cynyddu hunan-barch a gwydnwch ac yn lleihau pryder a straen'

Yn ogystal â'n prosiectau a'n gwasanaethau iechyd a lles emosiynol, mae ein gwaith gyda phlant hefyd yn cael ei ddarparu drwy ein clybiau chwarae dynodedig

Ar hyn o bryd, mae ein Clybiau Ar Ôl Ysgol yn cael eu rhedeg Ysgol Gymraeg Ffwrnes ac Ysgol Gynradd Gymunedol Bryn yn ogystal, i'n Clwb Gwyliau sy'n cael ei redeg o Ysgol Pen Rhos yn ystod gwyliau'r ysgol.

 


 

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top