Diolch yn fawr iawn i focsiwr proffesiynol Angelo Dragone / hyfforddiant bocsio personol a ffitrwydd am godi bron i £300 i CYCA nos Sadwrn. Hoffem ddiolch i bawb a fynychodd am eu rhoddion caredig, mae pob ceiniog a roddir yn mynd yn ôl i deuluoedd lleol.

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top