CYCA Ar-lein: Cymuned: Cymorth Busnes a Lles

Gyda'n lleoliad newydd, mae CYCA mewn sefyllfa i gynnig lleoedd desg corfforol a rhithwir, ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau cynadleddaa i bart-neriaid a busnessau lleol.

Craidd y cynnig yw:

 • Lleoedd desg poeth corfforol
 • Cyfleuster cyfarfod Zoom
 • Mynediad agored i bob dosbarth llesiant (mynediad ar-lein neu rithwir)
 • WIFI, te a choffi
 • Ystafelloedd cyfarfod/ hyfforddi, a lle ar gyfer digwyddiadau

Byddwn yn agor ar 3 Awst 2020 ac mae gennym y cynigion rhagarweiniol canlynol ar gyfer ein gwasanaethau ein gwasanaethau newydd tan ddiwedd 2020.

Dragon 24 pecynnau busnes Gofod Desg a Rhithwir

Pecyn y Ddriag Aur

-£170 y mis (mae'r weithdrefn archebu yn berthnasol)

 • Lle desg amser llawn (5 diwrnod yr wythnos) (gan gynnwys WIFI, te a choffi)
 • Cyfleuster cyfarfod Zoom ddiderfyn 
 • Mynediad agored i fforwm ar-lein i'n holl aelodau 
 • Mynediad agored i bob dosbarth llesiant (mynediad ar-lein neu rithwir)
 • 3 awr yr wythnos o fynediad i ystafell (gyfarfod neu hyfforddiant)

Pecyn y Ddraig Werdd

-£55 y mis (mae'r weithdrefn archebu yn berthnasol)

 • 1 diwrnod desg yr wythnos (gan gynnwys WIFI, te a choffi)
 • 2 awr o gyfleuster cyfarfod Zoom llawn
 • Mynediad agored i bob dosbarth llesiant (mynediad ar-lein neu rithwir)
 • 1 awr yr wythnos o fynediad i ystafell (gyfarfod neu hyfforddiant)

Pecyn y Ddraig Goch 

-£90 y mis (mae'r weithdrefn archebu yn berthnasol)

 • 2 diwrnod desg yr wythnos (gan gynnwys WIFI, te a choffi)
 • 4 awr o gyfleuster cyfarfod Zoom llawn
 • Mynediad agored i bob dosbarth llesiant (mynediad ar-lein neu rithwir)
 • 1.5 awr yr wythnos o fynediad i ystafell (gyfarfod neu hyfforddiant)

Aelodaeth Cymuned y Ddraig 

-£15 y mis 

 • Un diwrnod desg y mis
 • Un dosbarth yr wythnos (mynediad ar-lein neu rithwir)

Mae gennym hefyd ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau ahyfforddiant i'w logi. Cysylltwch a ni i gael mwy o wybodaeth, neu i archebu taith. 

 


 

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top