Cymorth Busnes a Lles

Yn ogystal â lansio Canolfan Ragoriaeth Iechyd a Lles Emosiynol Cymru yn 2020, mae CYCA bellach hefyd yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth busnes, trwy CYCA Ar-lein. Darperir y gwasanaethau cymorth hyn drwy'r elusen, gan gynhyrchu refeniw i alluogi'r elusen i gyflawni ei hamcanion.

O'n hadeilad newydd yn Dragon 24, Doc y Gogledd, Llanelli, mae CYCA Ar-lein yn cynnig Cymorth Busnes a Lles sy'n cynnwys mannau desg ffisegol a rhithwir, ystafelloedd cyfarfod a digwyddiadau i bartneriaid a busnesau lleol.
Craidd y cynnig yw:

  • Gofod desg ffisegol
  • Cyfleuster cyfarfod Zoom
  • Mynediad agored i bob dosbarth llesiant (mynediad ar-lein neu rithwir)
  • Ystafelloedd cyfarfod/hyfforddiant a gofod digwyddiadau
    Hyfforddiant
  • Gwasanaethau a gomisiynir
  • Cyfarfodydd brecwast

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top