Daeth Actif Sir Gar at CYCA i gyflwyno’r unig brosiect i ferched a oedd yn cwmpasu chwaraeon, a nodwyd wyth o bobl ifanc fel rhai addas ar gyfer y prosiect ‘Us Girls’. Roedd y gwaith yn canolbwyntio ar y tair thema ganlynol:

Bwyd
Ymarfer corff
Hunanofal

Fe wnaethon ni greu gofod a man lle gall pobl ifanc dreulio amser gyda'u cyfoedion a meithrin cysylltiadau cymdeithasol, hunan-barch a hyder wrth roi cynnig ar bethau newydd.

Mae Julie a Luke yn PT’s ac yn Weithiwr Ieuenctid ac Athro cymwysedig ac wedi cefnogi’r bobl ifanc yn ystod y sesiwn.

Yn gyffredinol, mae'r prosiect wedi bod yn llwyddiannus, wedi gwella cysylltiadau cymdeithasol, wedi gwella hyder, a lles. Mae pobl ifanc yn teimlo ymdeimlad enfawr o berthyn ac eisiau cymryd rhan mewn gweithgareddau eraill o fewn CYCA.

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top