Beth yw'r Prosiect ROOTS?

Amcan CYCA ROOTS yw cefnogi teuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd ymdopi â lefelau isel o orbryder ac iselder, drwy ddysgu sgiliau cadernid i wella hunan-barch a’u helpu i ymdopi â newidiadau.

Teuluoedd y gallwn eu cefnogi:

  • Teuluoedd sy'n barod i ddilyn hyfforddiant a gweithdai AR-LEIN
  • Teuluoedd sy’n deall bod angen newid ac sydd eisiau dilyn gweithgareddau sy’n ymwneud â lles emosiynol gyda’u plant
  • Teuluoedd sydd bellach heb eu cofrestru gyda’r gwasanaethau cymdeithasol
  • Teuluoedd sy'n byw yn ardaloedd Felinfoel, Glanymor, Tyisha, Llywnhendy, Morfa, Porth Tywyn a  
    Thrimsaran
  • Teuluoedd sydd am wirfoddoli neu gael gwaith

Cynigir yr un egwyddorion sylfaenol o ran cefnogaeth i’r plant yn ogystal â’r rhieni, a hynny drwy gynnig rhaglen hyfforddi bwrpasol a chefnogaeth 1-1 i wella cyrhaeddiad plant yn yr ysgol a gwella cyflogadwyedd eu rhieni.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Kath Bowen, Uwch-Reolwr Hyfforddiant kath@cycaonline.org neu

01554 776178

 


 

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top