Cadernid Digidol a Diogelwch ar-lein

Mae CYCA yn cyflogi dau Lysgennad CEOP sydd yn darparu hyfforddiant i blant, rhieni a gweithwyr proffesiynol ynghylch cadw’n ddiogel ar-lein.
‘Rydym yn cynnwys pynciau megis camfanteisio ar-lein, meithrin perthynas amhriodol ar-lein, seiberfwlio, secstio ac hunan-barch / hunan ddelwedd isel.

 


 

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top