CYCA: Ar-lein

CYCA Ar-lein: Cymuned: Cymorth Busnes a Lles

Gyda'n lleoliad newydd, mae CYCA mewn sefyllfa i gynnig lleoedd desg corfforol a rhithwir, ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau cynadleddaa i bart-neriaid a busnessau lleol.

Craidd y cynnig yw:

 • Lleoedd desg poeth corfforol
 • Cyfleuster cyfarfod Zoom
 • Mynediad agored i bob dosbarth llesiant (mynediad ar-lein neu rithwir)
 • WIFI, te a choffi
 • Ystafelloedd cyfarfod/ hyfforddi, a lle ar gyfer digwyddiadau

Byddwn yn agor ar 3 Awst 2020 ac mae gennym y cynigion rhagarweiniol canlynol ar gyfer ein gwasanaethau ein gwasanaethau newydd tan ddiwedd 2020.

Dragon 24 pecynnau busnes Gofod Desg a Rhithwir

Pecyn y Ddriag Aur

-£170 y mis (mae'r weithdrefn archebu yn berthnasol)

 • Lle desg amser llawn (5 diwrnod yr wythnos) (gan gynnwys WIFI, te a choffi)
 • Cyfleuster cyfarfod Zoom ddiderfyn 
 • Mynediad agored i fforwm ar-lein i'n holl aelodau 
 • Mynediad agored i bob dosbarth llesiant (mynediad ar-lein neu rithwir)
 • 3 awr yr wythnos o fynediad i ystafell (gyfarfod neu hyfforddiant)

Pecyn y Ddraig Werdd

-£55 y mis (mae'r weithdrefn archebu yn berthnasol)

 • 1 diwrnod desg yr wythnos (gan gynnwys WIFI, te a choffi)
 • 2 awr o gyfleuster cyfarfod Zoom llawn
 • Mynediad agored i bob dosbarth llesiant (mynediad ar-lein neu rithwir)
 • 1 awr yr wythnos o fynediad i ystafell (gyfarfod neu hyfforddiant)

Pecyn y Ddraig Goch 

-£90 y mis (mae'r weithdrefn archebu yn berthnasol)

 • 2 diwrnod desg yr wythnos (gan gynnwys WIFI, te a choffi)
 • 4 awr o gyfleuster cyfarfod Zoom llawn
 • Mynediad agored i bob dosbarth llesiant (mynediad ar-lein neu rithwir)
 • 1.5 awr yr wythnos o fynediad i ystafell (gyfarfod neu hyfforddiant)

Aelodaeth Cymuned y Ddraig 

-£15 y mis 

 • Un diwrnod desg y mis
 • Un dosbarth yr wythnos (mynediad ar-lein neu rithwir)

Mae gennym hefyd ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau ahyfforddiant i'w logi. Cysylltwch a ni i gael mwy o wybodaeth, neu i archebu taith. 

 


 

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top