Beth yw gwasanaethau therapiwtig?


Gall gwasanaethau therapiwtig gynnwys unrhyw fath o gymorth sydd o fudd i'r meddwl neu'r corff. Un o'r mathau mwyaf cyffredin o wasanaethau therapiwtig yw'r cwnsela therapiwtig gyda seicotherapydd proffesiynol.

 


 

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top